Monitoring zasobów informatycznych

Monitoring zasobów informatycznych

Monitorujemy kluczowe elementy infrastruktury informatycznej naszych klientów. Monitorujemy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu celem wyprzedzenia możliwości awarii i zapewnienia ciągłości pracy naszym klientom.

Monitorujemy takie parametry jak:

 • Stan łącza internetowego
 • Stan sieci lokalnej
 • Urządzenia sieciowe
 • Poprawne działanie usług sieciowych
 • Zużycie zasobów (dysk, pamięć, procesor)

Korzyści monitoringu sieci i zasobów informatycznych

 • Działania prewencyjne
 • Działania wyprzedzające zgłoszenia awarii po stronie klienta
 • Zmniejszenie potencjalnych przestojów w pracy
 • Stały nadzór nad środowiskiem IT
 • Dane archiwalne do analizy
 • Obniżenie kosztów działu IT przez automatyzacje procesów
 • Optymalne planowanie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej

W jaki sposób monitorujemy?

Do monitorowania używamy protokołu SNMP wdrożonego w aplikacji Nagios. Po stronie sieci lokalnej klienta konfigurujemy odpowiednio serwer, celem wysyłania nam tych informacji do naszego centrum monitoringu. Dane zbierane są nieprzerwanie przez 24h, 7 dni w tygodniu, dzięki czemu możemy przedstawić np. zużycie zasobów serwera w danym okresie czasu.

Wszystkie komunikaty wysłane są do naszych specjalistów, a na życzenie mogą być również wysyłane do wyznaczonych osób po stronie klienta. W zależności od podpisywanej umowy, możemy działania podejmować 24h/7 lub też w następnym dniu roboczym. Odpowiednie procedury podejmowanych działań każdorazowo precyzujemy aneksem do umowy.